Blogg

  • Mobbefritt skolemiljø – voksnes ansvar

    Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  21.09.2017

    Tall fra Elevundersøkelsen de siste årene viser at omfanget av mobbing vedvarer i skolen. Om lag 50 000 barn og unge grudde seg for å gå på skolen i fjor. Det utgjør 1-2 elever i hver klasse. Hvordan er det med disse elevene nå?

  • Kulturkompetanse i barnehage og skole

    Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  07.09.2017

    Trenger vi begrepet kulturkompetanse, eller skygger det rett og slett for andre sider av livet som er vel så viktige for skole og barnehage?