Blogg

  • Trene på noko du kan

    Blogginnlegg av  Grete Dalhaug Berg  |  24.06.2016

    Vil du trene på det du er god på? Spørsmålet er kanskje litt sjølvmotseiande eller kanskje heller ikkje i tråd med det som er vår kultur. Og er det relevant for deg og meg? Er det relevant for elevar og lærarar?

  • Lek er livsviktig – også for nyankomne barn og unge

    Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  03.06.2016

    Det finnes noen grunnprinsipper for god, utviklende lek. Barn og unge som har opplevd flukt, kjent på stor usikkerhet og hatt opplevelser som ikke hører til et normalt barneliv kan få stor glede av å leke. Hvis de voksne sørger for at leken følger grunnprinsippene kan barna også dra stor nytte av den.