Blogg

  • Er psykisk helse en privatsak?

    Blogginnlegg av  Elin Nesvoll Vangsnes  |  15.11.2017

    Vi lever i en tid da kjendiser og vanlige ungdommer forteller om angst og depresjoner i beste sendetid. Trenger vi at unge og gamle bretter ut sitt innerste og private i all offentlighet? Har det blitt for mye åpenhet?

  • Mobbefritt skolemiljø – voksnes ansvar

    Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  21.09.2017

    Tall fra Elevundersøkelsen de siste årene viser at omfanget av mobbing vedvarer i skolen. Om lag 50 000 barn og unge grudde seg for å gå på skolen i fjor. Det utgjør 1-2 elever i hver klasse. Hvordan er det med disse elevene nå?