Blogg

  • Psykososialt team på skolen er en god ide

    Blogginnlegg av  Nina Grini  |  27.06.2017

    En ny rapport foreslår at skoler bør opprette ressursteam som kan følge opp barn som har vært utsatt for mobbing. Teamene kan også jobbe med et inkluderende læringsmiljø.

  • Når maten tar kontroll

    Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  02.06.2017

    Hvordan kan vi som jobber i skolen være til hjelp for elever som har, eller er i ferd med å utvikle, anoreksi eller andre former for spiseforstyrrelser?