MENY

Læringsmiljø i barnehagen

Læringsmiljøet i barnehagen er de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Vennskap mellom barn bidrar til gode relasjoner og lek og trivsel, og er en viktig del av det gode læringsmiljøet.

Filmen "Det e godt å ha någen" kan bidra til å bevisstgjøre barn og voksne på de viktige vennskapene i barnehagen. Bruk gjerne filmen og sangen i samlingsstunder, på personalmøter og på foreldremøter. Den kan danne et godt utgangspunkt for å snakke om hva venner er og hvordan vi kan fremme vennskap i barnehagen.

UiS logo