MENY

Læringsmiljø i barnehagen

Læringsmiljøet i barnehagen er de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Vennskap mellom barn bidrar til gode relasjoner og lek og trivsel, og er en viktig del av det gode læringsmiljøet.

Filmen "Det e godt å ha någen" kan bidra til å bevisstgjøre barn og voksne på de viktige vennskapene i barnehagen. Bruk gjerne filmen og sangen i samlingsstunder, på personalmøter og på foreldremøter. Den kan danne et godt utgangspunkt for å snakke om hva venner er og hvordan vi kan fremme vennskap i barnehagen.

UiS logo
 • Bilde fra filmen

  De yngste i barnehagen

  For små barn i barnehagen er etablering av sensitive samspill det viktigste. De trenger voksne som har kunnskap om dette og som evner å skape en trygg base for hvert enkelt barn.

 • Universitetslektor Svanaug Lunde

  Emosjoner og relasjoner

  Forskning indikerer at hjernens utvikling er avhengig av nære relasjoner. Innenfor nevrobiologien snakker man om nevral plastisitet. Her kan du se en video hvor universitetslektor Svanaug Lunde bruker hånden som modell for å forklare emosjonsutvikling og emosjonsregulering. 

 • Voksen og barn holder hender

  Relasjoner, trygghet og læring

  "Trygge relasjoner er helt avgjørende for de minste, men det er også viktig for større barn" skriver professor Ingunn Størksen i artikkelen "Relasjoner, trygghet og læring" som sto på trykk i Stavanger Aftenblads faste spalte Liv og levebrød 28. april 2013.

 • Pål Roland foreleser om ulike oppdragelsesstiler

  Den autoritative voksenstilen

  Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver vektlegger sterkt barns medvirkning. Å forstå barns uttrykk er av stor betydning, og anerkjennende og støttende relasjoner fremheves som viktige. Barnehagen skal videre stadig arbeide med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.

 • Smilende gutt med en ball i en hage sammen med en voksen.

  Nyere forskning om lærer-barn-relasjoner

  Forskere vektlegger viktigheten av gode relasjoner mellom barn og voksne. Noen mener kun én trygg voksenperson kan gjøre en stor forskjell.