MENY

Materiell, filmer og bøker

På disse sidene vil du finne materiell, filmer og bøker som presenterer oppdatert kunnskap på barnehagefeltet.

UiS logo
 • Materiell

 • På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

  På leit etter læringsmiljøet i barnehagen

  En synteserapporten om skandinavisk forskningslitteratur om læringsmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2015. Læringsmiljøbegrepet har ikke tradisjon for å bli benyttet i barnehagens faglitteratur. Begrepets innhold er allikevel sterkt tilstede i forskningen på barnehagens innhold, kvalitet og utviklingsmuligheter.

 • Forsiden på heftet

  Nytt veiledningshefte om barns sosiale kompetanse

  Universitetslektor Svanaug Lunde har sammen med kollega professor Ingunn Størksen utviklet et veiledningshefte med fokus på barn og sosial kompetanse.

 • Ett barn - to hjem

  Ett barn - to hjem

  Forskningsbasert materiell om barn og skilsmisse.

 • Filmer

 • Bilde fra filmen

  De yngste i barnehagen – med refleksjonsoppgaver for ansatte i barnehagen

  For små barn i barnehagen er etablering av sensitive samspill det viktigste. De trenger voksne som har kunnskap om dette og som evner å skape en trygg base for hvert enkelt barn.

 • Bilde av filmen

  "Det e godt å ha någen

  Vennskap mellom barn bidrar til gode relasjoner og lek og trivsel, og er en viktig del av det gode læringsmiljøet. Filmen "Det e godt å ha någen" kan bidra til å bevisstgjøre barn og voksne på de viktige vennskapene i barnehagen.

 • Skjermdump frå filmen

  Egget - heilskapleg læring i barnehagen

  Dei nasjonale sentera har på oppdrag frå Udir laga film om heilskapleg læring i barnehagen. Heilskapleg læring handlar om å skape samanhengar på tvers av fagområda i rammeplanen. Gjennom tre filmar kan du sjå korleis noko så enkelt som eit egg kan stimulere til mange ulike typar opplevingar og læring. 

 • Screenshot fra film: Pål Roland underviser om den autoritative voksenstilen

  De gode relasjonene

  Læringsmiljøsenteret har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en film om læringsmiljø i barnehagen.

 • Screenshot fra film: Pål Roland underviser om den autoritative voksenstilen

  Den autoritative voksenstilen

  Forskning fremhever den autoritative voksenstilen som den aller beste i møte med barn. I denne filmen forklarer dosent Pål Roland hva som kjennetegner denne stilen og hvordan den skiller seg fra de andre voksenstilene.

 • Screenshot fra film: Universitetslektor Svanaug Lunde

  Emosjoner og relasjoner

  Forskning indikerer at hjernens utvikling er avhengig av nære relasjoner. I denne filmen gir universitetslektor Svanaug Lunde en modell for å forklare emosjonsutvikling og emosjonsregulering.

 • Screenshot fra film: Pål Roland underviser om den autoritative voksenstilen

  Samlivsbrudd og andre negative livshendelser

  Når små barn opplever negative livshendelser som f.eks at foreldrene går fra hverandre, vil de kunne oppleve uro og utrygghet. I denne filmen forteller professor Ingunn Størksen om forskningsbasert materiell om barn og skilsmisse.

 • Bøker

 • Faksimile: Utvikling, lek og læring i barnehagen

  Utvikling, lek og læring i barnehagen

  Vår forståelse av barn, barndom, utvikling og læring har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. I boka Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis presenteres oppdatert kunnskap om barnehagebarns utvikling.

 • Faksimile: Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

  Ledelse av endringsarbeid i barnehagen

  Professor Sigrun Ertesvåg og førsteamanuensis Pål Roland ved Læringsmiljøsenteret har nylig gitt ut boken Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.