MENY

Oppstart i barnehagen

Barn som begynner i barnehagen trenger en trygg og stabil voksen. Dette krever en kontaktperson som vil bruke tid på å bli kjent med barnet, som stiller opp, trøster og gir trygghet.

Voksen som gir barn fart på husken.
UiS logo