MENY

Barn som opplever samlivsbrudd

Tiden rundt ett samlivsbruddet kan være tøff både for barn og voksne, og følelser som stress, sorg og utrygghet aktiveres.

Barnehagelærer omkranset av fire barn.

Hva kan barnehager gjøre?
Barnehager og skoler kommer i kontakt med mange barn som opplever samlivsbrudd. Det er viktig at ansatte har et bevisst forhold til at det å gjennomgå et foreldre-brudd er en belastning for de aller fleste barn. Disse barna må få ekstra mye omtanke, omsorg og nærvær av voksne.

Noen barn syns det kan være godt å snakke med voksne i skole, SFO eller barnehage om sine opplevelser. Slike samtaler må alltid foregå på barnas premisser! Ingen barn må tvinges av skole eller barnehage til å snakke om ting de ikke er klar for. Det finnes ulike materiell for barnehager og skoler. Læringsmiljøsenteret har utviklet et barnehagemateriell som fokuserer på barn og samlivsbrudd.

Tekst: professor Ingunn Størksen

UiS logo