MENY

Masteroppgaver om samlivsbrudd og andre negative livshendelser

Her presenterer vi masteroppgaver relatert til samlivsbrudd og andre negative livshendelser. Oppgavene er skrevet av studenter på masterprogrammet Utdanningsvitenskap - spesialpedagogikk, og kan lastes ned i sin helhet.

UiS logo
 • Framsiden på masteroppgaven.

  Å miste et søsken og leve med foreldre i sorg

  I sin masteroppgave tar Snefrid Tjørn utgangspunkt i ungdommer som har mistet et søsken, og ser nærmere på deres opplevelse av foreldrenes og skolens ivaretakelse av dem i tiden etter.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Små barn og samlivsbrudd

  I denne oppgaven ser Hanne Skjelten Tveit nærmere familieterapeuters erfaringer med symptomer og tiltak blant barn som opplever samlivsbrudd, for å se om kunnskapen har overføringsverdi til barnehagen.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd

  Hanne Pedersen ser i denne oppgaven nærmere på skilte/separerte foreldres opplevelse av eget samarbeid med barnehagen i tiden rundt samlivsbruddet. Sentrale spørsmål i oppgaven er blant annet knyttet til foreldrenes opplevese av støtte, medbestemmelse og ivaretakelse av barna.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Små barn og samlivsbrudd : en kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen

  Hensikten med dette masterstudiet var å beskrive aktive tiltak i barnehagen for barn som har opplevd samlivsbrudd, samt belyse informantenes erfaringer med tiltaket og sammenlikne de norske tiltakene med det internasjonale programmet CODIP, skriver Marit Wee Hansen.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Metaforisk barnelitteratur – relevans og bruk i barnehagen

  Trine Anda undersøker i denne studien hva erfaring fire pedagoger i barnehagen har med bruk av barnelitteratur/metaforer til å bearbeide vanskelige følelser og forebygge psykososiale vansker.