MENY

Materiell og nedlastbare artikler

UiS logo
 • Ett barn-to hjem-logo.

  Ingunn Størksen om forskningsbasert materiell om barn og skilsmisse.

  Små barn som opplever negative livhendelser kan oppleve uro og utrygghet. I denne filmen forteller professor Ingunn Størksen om forskningsbasert materiell om barn og skilsmisse.

 • Framsiden på boken Koalabjørnens hemmelighet

  Koalabjørnens hemmelighet

  Koalabjørnens hemmelighet er skrevet for barn i barnehagealder som nylig har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Den kan også brukes mer allment, for eksempel i samlingsstund i barnehagen. Fortellingen kan hjelpe alle barn til å forstå hva et samlivsbrudd kan innebære, og godta ulike familieformer.

 • Framsiden på brosjyren.

  Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser

  Senter for krisepsykologi har sammen med Bergen kommune laget en veileder om hvordan man kan snakke med barn om ulykker og kriser.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Faksimile fra Spesialpedagogikks forskningsutgave.

  Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

  Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Her presenteres mulige konsekvenser blant yngre barn.

 • Faksimile fra Spesialpedagogikk.

  Små barn og samlivsbrudd - symptomer og tiltak

  Artikkelen skrevet av Hanne Skjelten Tveit og Ingunn Størksen sto på trykk i Spesialpedagogikk 03 i 2012.

 • Faksimile fra Impuls.

  Kan foreldres samlivsbrudd påvirke små barns tilpasning og tilknytning?

  Denne artikkelen, skrevet av Ingunn størksen, ble publisert i Impuls - tidsskrift for psykologi, UiO, i 2009.

 • Faksimile.

  Utfordringer for Kasper

  Prosjektet Barnehagens møte med barn o gfamilier som opplever samlivsbrudd har som hovedmål å finn eut hvordan barnehagetilbud kan tilrettelegges bes mulig for å hjelpe barn som Kasper.

 • Førstesiden på artikkelen.

  Family Narratives through the Eyes of an Adult Child of Divorce.

  Størksen, I., Thorsen, A. A., & Berner, K. L. (2008). Family Narratives through the Eyes of an Adult Child of Divorce. Journal of Human Subjectivity, 6 (2), 25-44.