MENY

Senterets arbeid med barnehage

Læringsmiljøsenteret arbeider både med forskning og utadrettet arbeid innen barnehagefeltet. Her presenterer vi prosjekt, program og oppdrag som er rettet mot barnehage.

UiS logo
 • Glad gutt på dumpehuske. Glad voksen ved siden av.

  Læringsmiljøprosjektet – barnehage

  Læringsmiljøprosjektet – barnehage er et pilotprosjekt. Målet med piloten er at norske barnehager skal øke sin kompetanse, forebygge og håndtere mobbing.

 • Logoen til Lekbasert læring

  Lekbasert læring

  Lekbasert læring er et prosjekt som skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

 • Agderprosjektet - logo

  Agderprosjektet – en god start for alle

  Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen.

 • Være Sammen-logo.

  Være Sammen

  Være Sammen er et utviklingsprosjekt for barnehager. Være Sammen handler om kvalitetsheving og utvikling av barnehager.