MENY

Masteroppgaver om sosial kompetanse

Her presenterer vi masteroppgaver relatert til sosial kompetanse. Oppgavene er skrevet av studenter på masterprogrammet Utdanningsvitenskap - spesialpedagogikk, og kan lastes ned i sin helhet.

UiS logo
  • Framsida på masteroppgaven.

    Sosial kompetanse i rammeplanen

    I denne oppgaven ser Berit Stokka nærmere på hvordan personalet i en barnehage jobber med sosial kompetanse.

  • Framsiden på masteroppgaven.

    Språk og sosial fungering hos små barn

    De viktigste funnene fra mastergradsstudien til Elisabeth Brekke Stangeland er at det er en moderat sammenheng mellom språklig mestring og sosial fungering for små barn. Funnet tyder på at det også er andre forhold enn ordproduksjon og språkforståelse som kan gjenspeile små barns sosiale samspill med andre.