MENY

Hva betyr det for ungdom å oppleve sosial støtte?

De unges psykososiale utvikling er stadig i fokus. Det stilles ofte spørsmål ved om barn og ungdom får den støtten de trenger fra venner, foreldre og andre voksne. Boken griper fatt i hva slik støtte betyr for 14-17 åringer. Bestillingsnr. 4752

I boken foretas en gjennomgang av tidligere nasjonale og inter-nasjonale undersøkelser av sammenhengene mellom foreldre-holdninger og sosiale nettverk på den ene siden og unges vekst og utvikling på den andre.

Boken vil være av interesse for folk og forskere som er opptatt av at barn og ungdom skal få en så god psykososial utvikling som mulig.

Forfatter: Inge Bø, 2003

Pris: kr 220,-

Bok om ungdoms sosiale støtte

Bok om ungdoms sosiale støtte