MENY

Klasseledelse i internasjonalt perspektiv

Temaet klasseledelse kan ses på og studeres fra ulike vinklinger. Læreren, elevene, læring og undervisning er kjernen. Ikke minst kan vi få impulser fra andre land og andre kulturer.

Barnehånd på globus.

Foto: Photo Alto / Laurence Mouton

Internasjonalt forskning på læringsmiljø er omfattende. Klasseledelse er tema for fag- og forskning i organisasjoner som OECD, EU og i Nordisk Ministerråd.

Klasseledelse – internasjonale impulser
OECD har et senter som har til oppgave å holde oversikt over medlemslandenes forskning og innovasjon innenfor området læring, læringsmiljø og læringsledelse.

CERI er forkortelsen og det står for Centre for Educational Research and Innovation.

Innenfor dette senteret arbeider et prosjekt spesielt med læringsmiljøets betydning for læring for barn og unge: The Innovative Learning Environments (ILE).

Ved å analysere og vurdere og finne fram til konkrete læringsmiljøtiltak og utviklingsarbeid I skoler på dette området, informerer ILE via nettsidene om disse, og har som mål å spre kunnskap og inspirasjon om forskningsbasert skoleutvikling. Gjennom mange eksempler fra både mikronivået –  Hvordan organiserer læreren undervisningen –  og på  mesonivå: Hvordan drive nettverk på tvers av kommuner – til makronivået : Strategier for implementering, systemnivået. Les mer om ILE-prosjektet her.

I 2014 vil dette store prosjektet ha analysert og presentert en mengde prosesser, tiltak og læringsmiljøutviklingsprosjekt fra hele verden.

Disse er å finne i tre rapporter/bøker:

  • The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice , utgitt  2010
  • Innovative Cases (2009-2012) – består av 120 rapporter fra Læringsmiljøprosjekt
  • Implementation and Change (2011-2014) (under arbeid)

Les en omtale av rapportene her (pdf).

UiS logo