MENY

Forskingsprosjekt ved Læringsmiljøprosjektet

Her finn du ei oversikt over forskingsprosjekt ved Læringsmiljøsenteret.

UiS logo
 • Logo Agderprosjektet

  Agderprosjektet

  Eit forskings- og utviklingsprosjekt som siktar mot å frembringe ny kunnskap om kva som er viktig innhald for førskulebarna i barnehagen. Prosjektet er støtta av Forskningsrådet.

 • Logo CIESL

  CIESL- klasseleiing - teori til praksis

  CIESL-prosjektet vil utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasseromet gjennom deltaking i ein intervensjon med fokus på klasseleiing. Prosjektet er støtta av Forskningsrådet.

 • Logo Skoleklar

  Skoleklar

  Skoleklar er eit forskingsprosjekt som undersøkte korleis ulike sosiale bakgrunnsfaktorar kan påverke små barns muligheiter for å lukkast på skulen.

 • Mobbeforskningsprosjektet STIGMA

  Mobbeforskningsproprosjektet undersøker ulike mobbeformer og prosesser i mobbesaker.