MENY

Forskningsartikler og fagstoff 2010 – Senter for atferdsforskning

Forskerne ved Senter for atferdsforskning har skrevet mange forskningsartikler, rapporter og bokkapitler/bøker i 2010. Her vises en oversikt over artikler som er publisert i ulike tidsskrift, samt annet relevant fagstoff.

Antonsen,T.E. & Ertesvåg, S.K. (2010): Godt læringsmiljø og bedre læring gjennom implementering av skoleomfattende tiltak? Spesialpedagogikk – forskingsseksjonen

Bru, E , Stornes, T., Munthe, E. & Thuen, E.(2010):  Pupils Perceptions of Teacher Support across the School Years and the Transition from Primary to Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research

Bø, I. & Løge, I. K. ( 2010): Om å se bekymringsbarn – og hvilke ord bruker vi om dem? I Bedre Skole, nr. 2 side 24–29.

Caravita, S.C.S., Di Blasio, P., Salmivalli, C. (2010): Early Adolescents' Participation in Bullying: Is ToM Involved? Journal of Early Adolescence

Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P.:(2010): Q methodology in social work Research. International Journal of Social Research Methodology

Ertesvåg, S.K., Roland, P. , Vaaland, G.S, Størksen, S., & Veland, J.(2010): The challenge of continuation: Schools implementation of the Respect program. Journal of Educational Change

Fandrem, H. (2010): The relation between aggression and bullying. I: Rita Zukauskiene (Red.), The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Vilnius, Lithuania, May 12-15, 2010. Bologna: Medimond International Proceedings

Fandrem, H. (2010). Mental health among native and immigrant adolescents in Norway: The role of gender, age and urbanization. I: Jared A. Jaworski (Red.), Advances in Sociology Research, volume 7, s. 159-174.

Fandrem, H., Ertesvåg, S. K., Strohmeier, D. (2010): Bullying and Affiliation: A study of Peer Group in Native and Immigrant Adolescents in Norway. European Journal of Developmental Psychology

Flack, T. (2010): INNBLIKK- et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Senter for atferdsforskning, UiS.

Idsoe, T., Cosmovici, E. M., & Chirita, R.(2010): Psychosocial risk for antisocial behaviour: How can school-psychologists and teachers identify and reduce risk factors? Journal of Integrative Psychiatry

Langeveld, J., Joa, I., Larsen, T. K., Rennan, A. J., Cosmovici, E. M., & Johannessen, J. O. (2010): Teachers’ awareness for psychotic symptoms in secondary school: The effects of an early detection programme and information campaign. Early Intervention in Psychiatry

Lund,I., Ertesvåg. S.K., Roland, E. (2010) : Listening to shy voices: Shy adolescents’ experiences with being bullied at school. Journal of Child and Adolescent Trauma

Oterkiil, C.(2010):  Exploring Perceptions of Leadership for School Staff - Operant Subjectivity. The International Journal of Q-methodology

Oterkiil, C.(2010): En Q-studie av skoleansattes opplevelser og behov tilknyttet ledelse. In Thorsen, A. A. & Allgood, E. (Red.) Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet (s. 141-154). Trondheim: TAPIR Akademisk Forlag

Salmivalli, C. (2010): Bullying and the peer group: A review. Aggression and Violent Behavior

Størksen, I. & Thorsen, A. A. (2010): Små barns deltakelse i en Q-studie med visuelle kort. In Thorsen, A. A. & Allgood, E. (Red.) Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet (s. 83-103). Trondheim: TAPIR Akademisk Forlag

Størksen, I. (2010): Bruk av Q-metode i Bambi-prosjektet. Psykologisk Tidsskrift, NTNU, 1, 16-21.

Thorsen, A. A., & Allgood, E. (Red.). (2010). Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Thorsen, A. A., & Allgood, E. (2010). Introduksjon til Q-boken og begrepsavklaring. In A. A. Thorsen & E. Allgood (Red.), Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet (s. 15-22). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Thorsen, A. A.& Størksen, I.(2010):  Ethical, methodological, and practical reflections when using Q methodology in research with young children. Operant Subjectivity. The International Journal of Q Methodology, 33(1/2), 3-25.

Westergård, E., Galloway, D. (2010): Partnership, participation and parental disillusionment in home-school contacts: a study in two schools in Norway. Pastoral Care in Education

Øverland, K. (2010). Barnehageansattes følelser og oplevelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metodologi. In A. A. Thorsen & E. Allgood (Red.), Q-metodologi - en velegnet måte å utforske subjektivitet (s. 155-170). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
 

UiS logo