MENY

Forskingsartiklar og fagstoff 2012 – Senter for atferdsforskning

Forskarane ved Senter for atferdsforskning har skrive mange forskingsartiklar, rapportar og bokkapittel/bøker i 2012. Her er ei oversikt over artiklar som er publisert i ulike tidsskrift, samt anna relevant fagstoff.

Artiklar kor forskarar fra senteret har bidratt:

Bru, L; Solholm, R; Idsøe, T. Participants' experiences of an early cognitive behavioral intervention for adolescents with symtoms of depression. Emotional and Behavioural Difficulties 18 (1), 24-43

Byrkejdal - Sørby, L J; Roland, P. Håndtering av aggresjonsproblematikk. Spesialpedagogikk 07, 18-23

Ellingsen, I T; Stephens, P; Størksen, I. Congruence and incongruence in the perception of family' among foster parents, birth parents and their adolescent (foster) children. Child & Family Social Work  17.(4) s. 427-437

Ellingsen, I. T., Stephens, P., & Størksen, I. (2012). Congruence and incongruence in the perception of family among fosterparents, biological parents, and their adolescent children. Child and Family Social Work, 17, 427-437.

Fandrem, H; Strohmeier, D; Jonsdottir, K. A. Peer groups and victimization among native and immigrant adolescents in Norway. Emotional and Behavioural Difficulties 17.(3-4), 273-285

Hatloey, K.; Joa, I; Larsen, T K; Idsøe, E M.; Johannessen, J O; Langeveld, J. Students' awareness for psychotic symptoms in secondary school; The effects of an early detection program and information campaign. Early Intervention in Psychiatry 6. 72-72

Idsøe, T; Dyregrov, A; Idsøe, E. M. Bullying and PTSD symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 40 (6). 901-911.

Karlsen, B; Oftedal, B F Bru, L E. The relationship between clinical indicators, coping styles' perceived support and diabetes-related distress among adults with type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing 68.(2), 391-401

Morken, I. I; Isaksen, K; Karlsen, B; Norekval, T.; Bru, L E; Larsen, A I. Shock anxiety in ICD recipients: what is the impact of recent tachyarrhythmia - irrespective of shock exposure?.European Journal of Cardiovascular Nursing 11, 10-S10

Oppedal, B; Idsøe, T. Conduct Problems and Depression among Unaccompanied Refugees: The Association with Pre-Migration Trauma and Acculturation. Anales de Psicología,  28.(3), 683-694

Oterkiil, T C; Ertesvåg, S K.. Schools' readiness and capacity to improve matter. Education Inquiry, 3.(1)  71-92
 
Roland, E G; Midthassel, U V. The Zero program. New Directions for Youth Development 2012 (133), 29-39

Roland, Pål. (2012). Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Avhandling i Utdanningsvitenskap. Universitetet i Stavanger.

Skorpen, F; Thorsen, A  M; Råholm, M-B; Forsberg, C; Rehnsfeldt, A. Caring with dignity: A Q-Methodological study of staff members' experiences in a psychiatric context. Operant Subjectivity: The International Journal of Q-methodology 36.(1), 1-24

Stefanek, E., Strohmeier, D., Fandrem, H & Spiel, C. Depressive. Symptoms in Native and Immigrant Adolescents: The Role of Critical Life Events and Daily Hassles. Anxiety, Stress and Coping, 25 (2), 201-217.

Strohmeier, D., Fandrem, H., Stefanek, E. & Spiel, C. (2012). Acceptance by Friends as Underlying Function of Aggressive Behaviour in Immigrant Adolescents. Scandinavian Journal of Psychology. 53, 80–88.

Strohmeier, D., Fandrem, H., & Spiel, C. .The need for peer acceptance and affiliation as underlying motive for aggressive behavior and bullying others among immigrant youth in Austrian and Norway. Anales de Psicología , 28 (3), 695-704.

Stefanek, E; Strohmeier, D; Fandrem, H; Spiel, C. Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles. Anxiety, Stress, and Coping, 25.(2), 201-217

Stornes, T.  Prestasjon og mestring - om motivasjon og læring i grunnskolen. Bedre Skole.  Vol.  4, 79-85.

Strohmeier, D; Fandrem, H; Spiel, C. The need for peer acceptance and affiliation as underlying motive for aggressive behaviour and bullying others among immigrant youth living in Austria and Norway. Anales de Psicología 28.(3), 695-704

Strohmeier, D; Fandrem, H; Stefanek, E; Spiel, C. The goal to be accepted by friends as underlying function of overt aggressive behaviour in immigrant adolescents. Scandinavian Journal of Psychology 53.(1), 80-88

Studsrød, I; Bru, L E. Upper secondary school students' perceptions of teacher socialization practices and reports of school adjustment. School Psychology International, 33.(3), 308-324

Studsrød, I; Willumsen, E; Ellingsen, I T. Parent's Perceptions of contact with the Norwegian Child Welfare Services. Child & Family Social Work 2012

Størksen, I. (2012). Hva er Q-metode og hvordan kan den brukes i psykologien? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 566 - 570.

Øverland, K., Størksen, I., Bru, E., & Thorsen, A. A. (2012, 1-23, iFirst Article). Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study. Scandinavian Journal of Education.

Øverland, K., Størksen, I., & Thorsen, A. A. (2012). Daycare children of divorce and their helpers. International Journal of Early Childhood.

Øverland, K., Thorsen, A. A., & Størksen, I. The beliefs of daycare staff and teachers regarding children of divorce: A Q methodological study. Teaching and Teacher education, 28(3), 312-323.

Størksen, I., Thorsen, A. A., Øverland, K., & Brown, S. R. (2012). Experiences of daycare children of divorce. Early Child Development and Care, 182(7), 807-825.

Tharaldsen, K B; Bru, L E. Evaluating the mindfulness-based coping program: an effectiveness study using a mixed model approach. Mental Illness 4.(1) s. 43-51.

Tveit, H. S. & Størksen, I. (2012). Små barn og samlivsbrudd - symptomer og tiltak. Spesialpedagogikk, 03/12, s. 26 - 36.

Øverland, K., Størksen, I., Bru, E., & Thorsen, A. A. (2012, 1-23, iFirst Article). Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study. Scandinavian Journal of Education.

Øverland, K; Størksen, I; Thorsen, A M. Daycare children of divorce and their helpers. International Journal of Early Childhood

Øverland, K; Thorsen, A M; Størksen, I. The beliefs of teachers and daycare staff regarding children of divorce: A Q methodological study. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies,  28.(3) s. 312-323

Bøker:
Bø, I. Barnet og de andre: Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215019253) 336 s.

Ertesvåg, S K. Leiing av endringsarbeid i skulen. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 978-82-05-42155-4) 210 s.
UIS

Skeie, E; Størksen, I. Koalabjørnens hemmelighet. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2012 (ISBN 978-82-7841-755-3) 48 s.
UIS

Roland, P. Implementering, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi vet hva vi vil.. Stavanger: Universitetet i Stavanger, SAF 2012 (ISBN 978-82-93166-26-9) 65 s.

Størksen, I. Barn og samlivsbrudd - informasjon til foreldre. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2012 (ISBN 978-82-7841-757-7) 4 s.

Bokkapittel:
Bø, I.  Barnehagen og skolen som laboratorium for kjønnede væremåter. Skolehistorisk årbok for Rogaland 2012 ;Volum 29. s. 25-32

Fandrem, H. Methodological Challenges in an Immigrant Study in Norway. I: Migrations: Interdisciplinary Perspectives. Springer 2012 ISBN 978-3-7091-0949-6. s. 67-77

Halsan, A. Store kjønnsforskjeller i norske elevers leseferdigheter. Skolehistorisk årbok for Rogaland 2012
UIS

Roland, E G. Jentemobbing og guttemobbing. Skolehistorisk årbok for Rogaland 2012 ;Volum 29. s. 58-62
UIS
Roland, E G. Mobbing og tidlig innsats - har programmer mot mobbing best effekt på barnetrinnet?. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk  ISBN 9788202360931. s. 135-152

Sunnanå, S. Utdanning og lønns- og arbeidsvilkår for kvinnelege lærarar. Skolehistorisk årbok for Rogaland 2012 ;Volum 29. s. 12-17
UIS

Sunnanå, S. Elisabeth Edland - ei føregangskvinne i kampen for kvinnefrigjering og likestilling. Skolehistorisk årbok for Rogaland 2012 ;Volum 29. s. 108-116
UIS

Westergård, E. Læreren i hjem - skole smarbeidet. I: Lærere i skolen som organisasjon. Høyskoleforlaget 2012 ISBN 978-82-7634-883-5. s. 157-181 Postholm, May Britt m.fl. (red.)

Anna fagstoff
Ertesvåg, S. K.; Midthassel, U. V. Mobbedebatt på farlig sidespor. Univers 2. s. 8

Fandrem, H. Bullying among immigrants: Tips for Prevention. Third  Issue of  Spesial Edition on “Bullying @ School and Online"  Education.com

Fandrem, H. (2012). Dei utfordrande barna. Sluttrapport for prosjektets 3. periode 2010-2012. Stavanger: Universitetet i Stavanger. 69s.


 

UiS logo