MENY

Barn og unge med flyktningbakgrunn

Hva bør skoler og barnehager vite og gjøre for å bedre ivareta, øke inkluderingen og bedre legge til rette for læring hos barn og unge med flyktningbakgrunn? Gjennom fire artikler presenterer vi forskning og mulige tiltak.

Den første artikkelen sier noe om hvorfor det er viktig å kunne noe om barn med flyktningbakgrunn. Artikkel nummer to og tre fokuserer på hvordan barnehage og skole indirekte kan bidra, gjennom henholdsvis arbeid i voksenmiljøet, og gjennom å gjenkjenne symptomer på posttraumatisk stressyndrom. Den siste artikkelen handler om hvordan ansatte i skole og barnehage kan bidra direkte og praktisk.

 

Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om barn og unge med flyktningbakgrunn?

Artikkel 1: Barnehager og skoler over hele landet står overfor ansvarsfulle og svært spennende oppgaver når de nå møter barn og unge som har kommet som flyktninger. Det er barn og unge som skal få muligheten hos oss til å lære, til å trives og til å få en normalisert hverdag i sitt nye lokalmiljø. Skolen og barnehagen spiller en avgjørende rolle i flyktningers videre liv- Hva er det viktig å vite? Artikkel 1 handler om hvorfor pedagoger og lærere må kunne noe om barn med flyktningbakgrunn. Den gir et raskt dykk inn i forskningen.
Les Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?

 

Forberedelse i fellesskap

Artikkel 2: Den andre artikkelen handler om hvordan pedagoger og lærere kan forberede seg i fellesskap, og dermed bidra indirekte gjennom arbeid i voksenmiljøet. Spørsmål til ettertanke kan være: Hvilke styrker og muligheter finnes allerede hos oss i vår barnehage og vår skole? Hva er våre utfordringer her til vanlig når vi tar imot nye barn i barnehagen eller nye klasser om høsten? Å kunne sette lyset på egen organisasjons kapasitet for utvikling når omverdenen er i rask endring er alltid en styrke - også i arbeidet med å ta imot flyktninger. Det er en ny situasjon for de aller fleste. I følge forskningen innebærer begrepet kapasitet hos en barnehage og skole en type kraft i form av evner, kunnskap og handling som viser seg å være svært viktig også for å kunne møte nye situasjoner der endring kreves på kort tid.
Les artikkelen Forberedelse i fellesskap.

 

Traumer og posttraumatisk stressyndrom

Artikkel 3: Den tredje artikkelen handler om hvordan pedagoger og lærere kan bidra indirekte gjennom å ha kunnskaper om og kunne identifisere reaksjoner og symptomer på traumer og posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Artikkelen tar opp både hva traumer er, hvordan det kan komme til uttrykk og hva som kan bli konsekvensene dersom man ikke griper inn når man gjenkjenner symptomer på PTSD.
Les artikkelen Traumer og posttraumatisk stressyndrom.

 

Praktiske metoder

Artikkel 4: Siste artikkel handler om hvordan pedagoger og lærere kan bidra direkte og praktisk, i arbeidet med å ivareta, inkludere og legge til rette for læring hos barn med flyktningbakgrunn, uten at de er terapeuter. Hva gjør du og hvem tar du kontakt med, dersom du tror det trengs terapeutisk hjelp. Artikkelen har eksempler på konkrete metoder som kan benyttes i arbeidet i barnehagen eller på skolen. 
Les artikkelen Praktiske metoder.

 

Videre lesing

Alle artiklene er basert på egen og andres forskning, og vi har samlet alle referansene til artiklene i en felles litteraturliste. Listen kan være et godt utgangspunkt hvis du trenger å fordype deg i et eller flere av temaene.

Et utvalg nettsteder om barn og unge flyktninger i Norge. Nettstedene er valgt ut med tanke på at de skal være nyttige for skoler og barnehager.

UiS logo
Øverste delen av en globus

Hva kan barnehager og skoler gjøre for å hjelpe flyktninger til rett i det norske samfunnet? Foto: PhotoAlto / Laurence Mouton.