MENY

Ut av klassen?

Elever som viser problematferd og manglende skolemotivasjon er særlig utfordrende for skolen. Dette kan også være elever som er spesielt stille og innadvendte.

Oppgitt lærer omgitt av bråkete barn Hvordan kan skolen skape en inkluderende opplæringspraksis for alle elever – også de som utfordrer mest? Foto: Morten Brun.

Noen skoler velger å organisere opplæringen slik at noen av disse elevene får hele eller deler av skoledagen sin i egne grupper. Slike grupper kan ha tilhold på skolen eller de kan være lokalisert på andre steder. 

I denne delen av nettstedet vil du finne fagstoff om temaer som på forskjellig måte er relatert til spørsmålet om hvordan skolen som system møter utfordringen med å skape en inkluderende opplæringspraksis for alle elever, også de som utfordrer mest. Det er et særlig fokus på inkludering og de faglige perspektivene og verdiene som må legges til grunn for hvordan skoler møter disse utfordringene.

Les artikkelen En inkluderende skole.

UiS logo