MENY
 • Illustrasjonsfoto av oppslått bok.

  Litteraturliste om klasseledelse

  Her har vi samlet en oversikt over faglitteratur, artikler og bøker som omhandler klasseledelse.

 • Framsida på boka Classroom Managenment that Works.

  Classroom Management that Works: Research-based Strategies for Every Teacher

  Robert J. Marzano, Jana S. Marzano, Debra Pickering. ASCD, 2003 Education

 • Framsida på boken Handbook of Classroom Management.

  Handbook of Classroom Management

   Edmund Emmer, Edward J. Sabornie. 2nd Edition  Routledge, 2014.

 • Framsida på boka

  A Handbook for Classroom Management that Works

  A Handbook for Classroom Management that Works. Association for Supervision and Curriculum Development, Robert J. Marzano, Barbara B. Gaddy, Maria C. Foseid. 2005, Education

 • Framsida på boka

  A Handbook for Classroom Instruction That Works

   A Handbook for Classroom Instruction That Works 2nd Edition, Howard Pitler & Bj Stone.

 • Framsida på boka Pedagogikk - en grunnbok

  Pedagogikk – en grunnbok

  I boka Pedagogikk – en grunnbok presenterer forskarar ny forsking og forklarer korleis denne kan påverke pedagogisk praksis.

 • Framsiden på boka Tilpasset opplæring.

  Tilpasset opplæring - i forskning og praksis

  I en ny vitenskapelig bok belyser tretten forfattere tilpasset opplæring fra ulike innfallsvinkler. Førsteamanuensis Ella Cosmovici Idsøe har bidratt med et kapittel om tilpasset opplæring for evnerike barn.

 • Framsida på boka Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø

  Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø

  Unni Vere Midthassel (red.), Edvin Bru (red.), Sigrun K. Ertesvåg (red.), Erling Roland (red.).

 • Framsiden på to bøker om klasseledelse.

  Å lese for å dele - Klasseledelse og fagene

  Å lese nytt fagstoff er en viktig faktor i utviklingen av gode læringsmiljø. Her finner du omtale av to bøker som knytter klasseledelse og undervisning i fagene sammen. I de to artikkelsamlingene kan du blant annet lese om klasseledelse i musikk, RLE-faget, i matematikk, i kroppsøving og i språkfagene. De fleste eksemplene er fra ungdomstrinnet og videregående skole.

 • Framsiden på boka Sosiale og emosjonelle vansker.

  Sosiale og emosjonelle vansker

  Boka Sosiale og emosjonelle vansker Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge er redigert av Unni Vere Midthassel, Edvin Bru, Sigrun K. Ertesvåg og Erling Roland.