MENY

Å lese for å dele - Klasseledelse og fagene

Å lese nytt fagstoff er en viktig faktor i utviklingen av gode læringsmiljø. Her finner du omtale av to bøker som knytter klasseledelse og undervisning i fagene sammen. I de to artikkelsamlingene kan du blant annet lese om klasseledelse i musikk, RLE-faget, i matematikk, i kroppsøving og i språkfagene. De fleste eksemplene er fra ungdomstrinnet og videregående skole.

UiS logo