MENY

Facebookside for Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er en felles satsing på ungdomsskolen for å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og motiverende.

Som mange andre aktuelle skoleprosjekt har «Utrinnsatsingen» opprettet en facebookside. Ved å følge denne får du presentert alle aktiviteter land og strand rundt.

Klasseledelse er et sentralt tema i Ungdomstrinnsatsingen. Facebooksiden henvender seg til lærere i på ungdomstrinnet. Hvordan jobbe med læringsmiljø og klasseledelse på skolen din? Her finner du filmer som viser støttende relasjoner, struktur, motivasjon, forventninger og læringskultur. Læringsmiljøsenteret har sammen med andre nasjonale sentra et mandat om å støtte universitet- og høgskolesektoren som arbeider med etterutdanningen av utrinnslærere – Læringsmiljøsenterets fagområde her er Klasseledelse.

Les om Ungdomstrinn i Utvikling på Utdanningsdirektoratets sider.

Les om prosjektet på Læringsmiljøsenterets sider.
 

UiS logo