MENY

Positiv kommunikasjon – 5 ganger så mye vennlighet

God klasseledelse - sikrer et godt læringsmiljø både for elever som viser en utagerende atferd og for de som er mer stille og innadvendte.

Lærer og elev snakker sammen.

Uansett om det er det utadvendte eller det innadvendte som viser seg i klassen så har alle elever utbytte av en rimelig grad av struktur i undervisningen. Det vil si at læreren:

  • formidler klare forventninger til elevenes atferd
  • innarbeider gode rutiner og vaner
  • er tydelig i sine reaksjoner og tilbakemeldinger

For læreren selv handler klasseledelse ikke bare om slike ytre strukturer i sin undervisning, men også om å:

  • bli kjent med alle elevene
  • etablere positive relasjoner, og sørge for overvekt av positiv kommunikasjon med elevene
  • ha en problemløsende holdning når det oppstår problemer i klassen, enten elevene er for mye eller for lite aktive
  • forsøke å forstå hvorfor noen elever er tilbaketrukne og passive, og hva som skal til for å få dem med i undervisningen. Det samme for de mer utagerende

Elever som blir stemplet og stigmatisert i rollen som bråkmaker og problemelev, har det vanskelig i skolen.

I Terje Ogdens bok Klasseledelse: praksis, teori og forskning (2012) kan du lese mer om ferdigheter i klasseledelse. Det er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes i sitt arbeid. Undervisning og aktivitetsledelse er kjernen i lærerhåndverket skriver Ogden, og målet er å skape et godt læringsmiljø hvor elever kan utvikle seg faglig og sosialt.

Terje Ogden har en egen hjemmeside. Her finner du artikler om temaer som det sosialøkologiske perspektivet på problematferd blant barn og unge, sosial kompetanse, klasse- og undervisningsledelse.

UiS logo