MENY

Klasseledelse er sammensatt

God klasseledelse handler om relasjoner, læringsmiljø og foreldresamarbeid. Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring. I tillegg kan god klasseledelse bidra til å forebygge mobbing, problematferd og skolevegring.

Lærer og elever i klasserommet.

God klasseledelse vil være en nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing.

UiS logo