MENY

Ressurser og materiell

UiS logo
 • Elever og lærer i klasserommet.

  Relasjoner i klassen

  Gode relasjoner mellom lærere og elever og elevene i mellom er avgjørende for et godt læringsmiljø. Men hva legger vi egentlig i begrepet gode relasjoner? I denne videoførelesinga snakkar førsteamanuensis Randi M. Sølvik om relasjonar.

 • Lærer og elev snakkar saman.

  Den utfordrande elevsamtalen – når samtalen blir knapp

  Elevsamtale er her forstått som samtalar mellom lærar og elev der både fagleg og sosialt fokus er vektlagt. Det er lagt til grunn i forskrift til opplæringslova at elevar har rett til minst ein samtale i halvåret. Her finner du tre filmar om elevsamtalen, samt refleksjonsoppgåver.

 • Lærer og elev snakkar saman.

  Den utfordrande elevsamtalen – når samtalen blir knapp

  Elevsamtale er her forstått som samtalar mellom lærar og elev der både fagleg og sosialt fokus er vektlagt. Det er lagt til grunn i forskrift til opplæringslova at elevar har rett til minst ein samtale i halvåret. Her finner du tre filmar om elevsamtalen, samt refleksjonsoppgåver.