MENY

Relasjoner i klassen

Gode relasjoner mellom lærere og elever og elevene i mellom er avgjørende for et godt læringsmiljø. Men hva legger vi egentlig i begrepet gode relasjoner? I denne videoførelesinga snakkar førsteamanuensis Randi M. Sølvik om relasjonar.

Sjå videoen i stort vindu.

Referanser: 

  • Befring, E. (2014). Den forløsende pedagogikken. Læringsvilkår som gjør gode skoler gode. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Pianta, R.C., Hamre, B.K. og Mintz, S. (2012). Classroom assessment scoring system. Secondary manual. USA: Teachstone.
  • Utdanningsdirektoratet, Bedre læringsmiljø 2009-2014 (2012). Et godt læringsmiljø og fem grunnleggende forhold. - [Lesedato: 11.11.2013]
UiS logo