MENY

Lærer-elevrelasjoner

Everton og Weinstein i Handbook of Classroom Management  peker på at positive lærer-elevrelasjoner er kjernen i klasseledelse (Evertson & Weinstein, 2006).

I en metaanalyse skriver Marzano (2009) i Classroom management that works - research based strategies for every teacher at positive lærer-elevrelasjoner reduserte forstyrrende atferd. Han peker på at positive forhold mellom lærer og elever gjør det enklere å etablere nødvendige regler og prosedyrer.

I en annen metastudie ble lærers relasjonskompetanse pekt på som en av tre avgjørende kompetanser lærere trenger for å øke elevers læring (Nordenbo, Søgaard, Tifticki, Wendt, & Østergaard, 2008).

UiS logo