MENY

Regler og prosedyrer

Regler og prosedyrer er så viktige for klasseledelse at noen har kommet til å peke på det som det viktigste. For eksempel mener Doyle at lærers fremste oppgave er å etablere og opprettholde ro og orden i klasserommet (Doyle, 2006). 

Flere studier peker på viktigheten av å kommunisere forventet atferd tydelig til elevene, og å gjenta dette når atferden bryter med vedtatte regler og etablerte rutiner (Doyle, 1986). 

Regelledelse er den andre av tre avgjørende kompetanser en lærer trenger for å øke elevers læring, i følge metaanalysen gjort av Nordenbo med flere (Nordenbo et al., 2008).

UiS logo