MENY

Kronikker og innlegg om klasseledelse og relasjoner

UiS logo
  • Forsiden på artikkelen

    Faglig og personlig støtte

    I artikkelen "Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted" drøfter forfatterne hva som kjennetegner en god relasjon mellom lærer og elev, vurdert fra elevenes ståsted, og den betydning denne relasjonen har for elevenes holdninger til skolefagene.