MENY

Faglig og personlig støtte

I artikkelen "Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted" drøfter forfatterne hva som kjennetegner en god relasjon mellom lærer og elev, vurdert fra elevenes ståsted, og den betydning denne relasjonen har for elevenes holdninger til skolefagene.

UiS logo