MENY

Hva er en god relasjon?

Kjennetegn ved en god relasjon mellom lærer og elev - sett fra elevens ståsted.

Sentrale begreper i relasjonen mellom lærer og elev er faglig og personlig støtte. Faglig støtte handler fra et elevsynspunkt om hjelp til skolefaglige spørsmål, utvikling av kunnskap, faglig innsikt og forståelse.

Personlig støtte handler om at elevene føler seg verdsatt som den de er med sin personlige egenart og sine egenskaper, om å bli møtt med respekt og bli rettferdig behandlet.

Et viktig spørsmål er sammenhengen mellom disse to aspektene ved relasjonen mellom lærer og elev, sett fra et elevsynspunkt. Det kan du lese om i en artikkel av Ann Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovednak: Faglig og personlig støtte (pdf).

 

Referanse

Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Faglig og personlig støtte: om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning. 11(1), s 69-85.
 

UiS logo