MENY

Senteret sitt arbeid med klasseledelse

Læringsmiljøsenteret arbeider både med forskning og utadrettet arbeid på feltet klasseledelse. Her presenterer vi prosjekt, program og oppdrag hvor klasseledelse er en viktig del.

UiS logo
 • Logoen til Ungdomstrinn i utvikling

  Ungdomstrinn i utvikling

  Ungdomstrinn i utvikling er skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Læringsmiljøsenteret arbeider med klasseledelse, mens andre nasjonale sentre tar seg av andre satsingsområder.

 • Logo for LP-modellen.

  LP-modellen

  LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærerene samarbeider i lærergrupper og alle lærerene ved skolen deltar.

 • Respekt-logo

  Respekt

  Respekt er et skoleutviklingsprogram som kan hjelpe skoler med å utvikle det faglige og psykososiale læringsmiljøet og redusere uønsket atferd.