MENY

Å skape lærelyst

Med motivasjon menes en prosess – det som setter i gang og som får oss til å fortsette med en målrettet handling.

Gut som rekk opp handa

Foto: Morten Brun

Det finnes flere retninger innen forsking på motivasjon, men mange av forskerne er enige om at motivasjon innebærer både kognitive og sosiale aspekter. I et kognitivt perspektiv handler det om hvordan det enkelte individ tenker, føler og handler for å nå et mål. I et sosialt pespektiv er man opptatt av hvordan den sosiale konteksten, som for eksempel opplelvelsen av læringsmiljøet påvirker motivasjon og lyst til å nå kunnskapsmål.

Artiklene her viser både kognitive og sosiale perspektiver på hvordan læreren kan bidra til motivasjon og lærelyst.

UiS logo