MENY

Kva seier forskaren?

Her vil du møte skuleforskarar som vi har intervja om kva som skal til for å skape lærelyst.

UiS logo
  • John Hattie. Foto: Elin Kragset Vold.

    Eitt godt råd frå Hattie

    Forskar John Hattie har mykje å fortelje lærarar om korleis dei kan auke eleven sitt læringsutbytte, så mykje at det kan være vanskeleg å vite kva som er det aller viktigaste hugse på. 

  • May Britt Drugli. Foto: Elin Kragset Vold.

    Elevar er 100 prosent avhengige av å bli likt av læraren

    May Britt Drugli var ein av forskarane vi hadde lyst å spørje om hjelp til å sette opp dei fem viktigaste grepa læraren må kjenne til og kunne bruke for å skape lærelyst. Sidan ho har forska mykje på verdien av lærar-elev relasjonen i eleven sin læringsprosess, spara ho denne faktoren til slutt. I løpet av ein halv time formulerte ho kort og konsist fem faktorar som gir lærelyst.