MENY

Eitt godt råd frå Hattie

Forskar John Hattie har mykje å fortelje lærarar om korleis dei kan auke eleven sitt læringsutbytte, så mykje at det kan være vanskeleg å vite kva som er det aller viktigaste hugse på. 

UiS logo