MENY

Elevar er 100 prosent avhengige av å bli likt av læraren

May Britt Drugli var ein av forskarane vi hadde lyst å spørje om hjelp til å sette opp dei fem viktigaste grepa læraren må kjenne til og kunne bruke for å skape lærelyst. Sidan ho har forska mykje på verdien av lærar-elev relasjonen i eleven sin læringsprosess, spara ho denne faktoren til slutt. I løpet av ein halv time formulerte ho kort og konsist fem faktorar som gir lærelyst.

UiS logo