MENY

Når lærelysta forsvinn

Det kan vere mange grunnar til at elevar mister motivasjon. Her har vi samla forsking om ulike faktorar som verkar inn på motivasjon og lærelyst.

Jente blar i perm

Foto: BananaStock.

UiS logo
  • Hva kan skolen gjøre når eleven ikke vil gå på skole

    Skolevegring er en alvorlig problematikk som kan få store konsekvenser for barn og unge. Forskningsresultater viser at de står i fare for å henge etter både faglig og sosialt på grunn av stort fravær (Kearney, 2001). Dette kan forplante seg inn i voksenalder i form av psykiske lidelser og mistilpasning. Tett oppfølging på skolen og gode tiltak synes derfor å være sentralt for å hjelpe disse elevene.

  • Hva gjør læreren når elevens motivasjon og lærelyst forsvinner helt?

    Elever som er i risiko for å bli skolevegrere trenger forutsigbarhet og lærerstøtte. Det gjelder spesielt i ustrukturerte skoleaktiviteter, viser ny forskning fra Læringsmiljøsenteret.