MENY

Ungdom og lærelyst

Trivsel og gode relasjoner til medelever og lærere er viktig for motivasjonen. Forskning viser at et godt forhold til medelever spiller en kritisk rolle for ungdoms mentale helse og trivsel.

Element som skapar motivasjon, innsats og læring

Like viktig er gode relasjoner mellom lærer og elev, både sosialt og faglig. I analysene av data fra Elevundersøkelsen er et positivt emosjonelt forhold til lærerne en av faktorene som sterkest predikerer høy motivasjon og innsats. Elevene må føle at lærerne kjenner dem, bryr seg om dem, og respekterer dem, og de må oppleve å få god faglig hjelp og støtte.  

Mange unge slit med å motivere seg til læringsarbeid. Vi har samla artiklar om nokre av årsakane til kvifor det skjer, og om kva skulen kan gjere for å motverke det, i eit eige menypunkt. Gå direkte til menypunktet her:
Les meir om når lærelysta forsvinn

UiS logo
  • Ungdom og lærelyst

    Trivsel og gode relasjoner til medelever og lærere er viktig for motivasjonen. Forskning viser at et godt forhold til medelever spiller en kritisk rolle for ungdoms mentale helse og trivsel.