MENY

Skolevegring

Noen sårbare elever vegrer seg mot å gå på skolen. Skolevegrere trenger for enda mer forutsigbarhet og lærerstøtte enn andre elever.

Jente som ser på mobiltelefonen mens hun sitter i en vinduskarm.

Forutsigbarhet og lærerstøtte er spesielt viktig for elever som vegrer seg for å gå på skolen i ustrukturerte aktiviteter og overganger i en skoledag. I tillegg bør skolen ha tilstrekkelig kunnskap for å identifisere problemer med fravær og skolevegring på et tidlig tidspunkt samt en mer koordinert tilnærming for å støtte elever som er i faresonen.
 

UiS logo