MENY

Samarbeid skole-hjem ved skolevegring

Det er foreldrenes plikt å få barna på skolen, men etter utallige forsøk på overtalelser, press og motivasjon, vil noen foreldre til slutt gi opp. Med tanke på konsekvensene dette kan ha for barnet, er det viktig at foreldrene søker hjelp. Skole og hjelpeapparat vil kunne bistå foreldrene i dette krevende arbeidet.

Voksne i samtale rundt et bord.

Skolen bør aktivt jobbe med å forebygge fravær blant elevene. I tillegg bør de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne identifisere problemer med skolevegring og annen type fravær på et tidlig tidspunkt. Skolen skal også legge til rette for at eleven raskt skal kunne komme tilbake til skolen for å hindre at atferden befester seg.

Et godt samarbeid mellom skole og foreldre vil være vesentlig for å kunne avdekke årsaken(e) til eller finne mønster i fraværet:

  • Er det spesielle dager, timer, lærere eller aktiviteter som barnet vegrer seg mot?
  • Er det forhold hjemme som kan være utløsende, slik som sykdom eller dødsfall, skilsmisse?
  • Er det forhold i barnet som ikke er kartlagt, slik som angst eller lærevansker?
     

Tekst: Trude Havik

UiS logo