MENY

Språkvansker

Forskning viser at barn med språkvansker har økt risiko for å utvikle lese- og skrivevansker, og sosiale- og emosjonelle vansker og atferdsvansker.

Liten jente på fanget til barnehageansatt. Foto: Morten Brun.

Foto: Morten Brun


For å bli reelle deltakere i det sosiale samspillet har barn med språkvansker behov for hjelp til å utvikle sin språklige kompetanse. Analyser av barnets/elevens språkkompetanse og hvordan denne kompetansen brukes i ulike sosiale situasjoner og sammen med ulike personer, vil kunne gi et godt utgangspunkt i arbeidet med å utvikle tiltak tilpasset barnet/eleven. Til dette arbeidet kan man bruke ulike observasjons- og kartleggingsmateriell som for eksempel TRAS, Alle med eller Språk 6-16.

I arbeidet med å utvikle ulike tiltak som skal fremme språk og sosial samhandling bør man tenke gjennom:

  • Mulige aktiviteter man kan gjennomføre i større og mindre grupper
  • Mulige aktiviterer man bør arbeide med individuelt
  • Viktigheten av å sette språk til alle handlinger som skal utføres

Arbeidet med å utvikle barns/elevers språklige kompetanse bør skje gjennom lek og gode samspillsituasjoner. Det er også viktig å være oppmerksom og notere hvilke aktiviteter som fungerer godt.

UiS logo