MENY

Å bli utsatt for omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn

Barn skal vokse opp i et trygt omsorgssmiljø med trygge omsorgspersoner og ha et godt nettverk, med familie, venner og trygt skole- og fritidsmiljø. Realiteten er dessverre slik at dette ikke gjelder for alle barn.

UiS logo