MENY
 • Omslag til Mobbefritt læringsmiljø

  Mobbefritt læringsmiljø

  Erfaringer, tips og gode råd fra Læringsmiljøprosjektet er samlet i heftet Mobbefritt læringsmiljø.

 • spekter

  Spekter - ikke-anonym spørreundersøkelse

  Spekter er et nyttig verktøy i avdekking av mobbing.

 • Forside Mobbing-veileder

  Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

  Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge  digital mobbing.

 • Forsiden Innblikk.

  Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

  Heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som egner seg til å få innblikk i hva som foregår av positiv og negativ kommunikasjon mellom elever på skolen.

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  Respektprogrammet vektlegger god klasseledelse, fordi det både påvirker hver elev og former klassemiljøet. God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing. 

 • Framside på Respektheftet Implementering

  Implementering av skuleomfattande arbeid

  Heftet ser på kvifor og korleis ein skal jobbe systematisk med implementering av Respektprogrammet. Her peikar forfattarane på sentrale faktorar for initiering, implementering og vidareføring. Sjølv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil desse faktorane og vera sentrale for andre endringsprosessar i skulen.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Respektheftet Samarbeid mellom skole-hjem

  Samarbeid mellom hjem og skole

  Forskning viser at overgangssituasjoner, som for eksempel overgangen fra barnehage til skole, kan være kritisk for både for eleven, og for samarbeidet mellom hjem og skole. Det er derfor viktig at denne overgangen blir håndtert på en god måte. Samarbeidet mellom hjem og skole er en vesentlig del av Respektprogrammet. Det handler om å etablere gode realsjoner, som er basert på åpenhet, god kommunikasjon og gjensidig respekt.

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.