MENY
 • Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret.

  Når barnet ditt mobbar, treng det hjelp

  Mange vil hjelpe offera for mobbing, og slik skal det vere. Om dei som utset andre for mobbing, tenkjer ein gjerne at ein berre kan be dei om å skjerpe seg. Ein kan ikkje ta meir feil, skriv professor Sigrun K. Ertesvåg.

 • Klara Øverland

  Mobbing setter fysiske og psykiske spor

  Konsekvensene for barn som mobbes er langvarige, og endring tar tid, skriver Klara Øverland.

 • Jente lener seg mot vegg mens andre barn ler og peker mot henne.

  Mobbing er skadelig, også for mobberen

  De er mer utsatt selvmordstanker, har større sjanse for å bli kriminelle og får oftere narkotikaproblemer, skriver professor Sigrun K. Ertesvåg og førstelektor Grete Sørensen Vaaland i en kronikk. 

 • Sigrun Ertesvåg.

  Kampen mot mobbing – ei tapt sak?

  Professor Sigrun K. Ertesvåg, skriv i ein kronikk på forebygging.no om kampen mot mobbing på norske skular.

 • Jenter ler og peikar mot ei anna jente.

  Dømt til å mislykkast

  Elevar som vert utsett for mobbing er prisgitt skulen dei går på. Nokre skular har ikkje føresetnader for å stoppe mobbinga, skriv professor Sigrun K. Ertesvåg i ein kronikk i Bergens Tidende.

 • Faksimile frå Stavanger Aftenblad.

  Ein nyttig app

  Det alvorlege er at bak kvart einskild oppslag ligg det historier om barn og unge som vert utsett for mobbing, skriv Sigrun Karin Ertesvåg i Stavanger Aftenblad.

 • Kapasitet for å stoppe mobbing?

  Like sikkert som småfuglane syng om våren, like sikkert dukkar kritikken av skuleomfattande program opp frå tid til anna. Denne våren har vi kunne lese i media at program mot mobbing ikkje verkar. I beste fall er dette ei halvsanning.

 • Mobbing og tilhørighet

  I en kronikk i Stavanger Aftenblad skriver Hildegunn Fandrem at mobbing utført av etniske norske ungdomsskolegutter er knyttet til makt, mens mobbing utført av innvandrergutter er knyttet til behov for tilhørighet.