MENY

Dømt til å mislykkast

Elevar som vert utsett for mobbing er prisgitt skulen dei går på. Nokre skular har ikkje føresetnader for å stoppe mobbinga, skriv professor Sigrun K. Ertesvåg i ein kronikk i Bergens Tidende.

UiS logo