MENY

Mobbing blir satsingsområde i 2015

Statsministeren og kunnskapsministeren inviterte fredag 30. januar 2015 til toppmøte om mobbing i Regjeringens representasjonsbolig. Blant de inviterte var tidligere mobbeoffer og fagfolk på skole og mobbing.

– Vi vil ha råd og innsikt rett fra levra fra både de som har opplevd mobbing og fra ekspertene, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til VG, i forkant av møtet.

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Isaksen ønsket velkommen til representasjonsboligen og fortalte at regjeringen vil utarbeide en ny og bedre politikk for å forebygge mobbing.

– Vi ønsker at de som har en liten bit av ansvaret og de som har en stor bit av opplevelsen, sammen er med å diskutere hvordan vi kan bekjempe den mobbingen som vi ser i nesten alle skolegårder og fritidstilbud, på en mye mer effektiv måte i årene som kommer, sa Erna Solberg i sin innledning.

Deretter entret Morten Harket (55) og Margit Kristine Akselsen (18) talerstolen. Begge har opplevd å få store deler av barndommen ødelagt av mobbing og kom med klare råd til regjeringen.

Rektor Svanhild Finnvik fra Lø skole i Steinkjer fortalte hvordan de bruker LP-modellen som stratgi for å klare å arbeide systematisk og kontinuerlig med elevenes læringsmiljø og at arbeidet har hatt god effekt.

Til slutt fikk professor Sigrun Ertesvåg fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger ordet. Hennes appell var klar:
– Det handler om at vi må ha gode tiltak, sier Ertesvåg. Og det har vi. Vi har de gode generelle tiltakene som LP-modellen og Respekt, og vi har de mer spesifikke, rettet mot mobbing, som Olweus og Zero. Vi må bruke de tiltakene som har dokumentert effekt. I tillegg må vi sørge for at skolene får hjelp til å klare å implementere tiltakene. Selv verdens beste tiltak vil ikke virke dersom de ikke blir gjennomført, eller blir gjennomført halvhjerta, sier forskeren fra Læringsmiljøsenteret.

Regjeringen venter nå på at det regjeringsoppnevnte Djupedal-utvalget skal komme med sine forslag 18.mars. Når det kommer, får politikerne et konkret utgangspunkt å diskutere ut ifra.

Se direktesendingen på VG -TV

 

UiS logo