MENY

PPT på kurs om mobbing i skolen

Som første fylke i landet, satser Buskerud nå på å skolere PP-tjenesten slik at innsatsen mot mobbing blir bedre og jevnere.

Erling Roland tror at denne kompetansehevingen i Buskerud blir en modell for andre fylker, og at det vil føre til mindre mobbing.

– Vi er nødt til å lære opp PP-tjenesten slik at de kan bistå skolene i vanskelige mobbesaker. Det er noen saker som er så krevende at det er vanskelig for skolene å takle dem alene. Da er det bra å ha ekspertisen nær, sier Roland.
Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg, er en av drivkreftene bak tilbudet til PP-tjenesten.
Hun opplever at mange skoler ønsker at hun er mer til stede og observerer og bistår i mobbesaker. Med 43 000 elever å i vareta, er hun opptatt av av at flere fagfolk har oppdatert kunnskap og kan bistå skolene.

PPT får tilbud om fire samlinger i året.

Les saken Storsatsing mot mobbing fra NRK Buskerud

UiS logo