MENY

Lenker om mobbing

Professor Erling Roland og førstelektor Grete S. Vaaland har skrevet en artikkel om hvordan skolen kan avdekke og stoppe mobbing.

Erling Roland forteller i en miniforelesning om mobbing.

Førsteamanuensis Ella Idsøe forklarer hvilke konskvensermobbing kan ha.


Utdanningsdirektoratet har samlet ressurser om hvordan skolen kan  arbeide systematisk og langsiktig for å hindre mobbing.

Utdanningsdirektoratet har en oversikt over ansvaret til eleven, foreldre, lærere, rektor, skoleeier og fylkesmann.

Det er skoleeiers ansvar at skolen har oversikt over ansvar og roller for å skape et godt psykososialt miljø.

UiS logo