MENY

Skolens plikt og elevenes rettigeter

§9a Retten til et godt psykososialt miljø – i arbeidet med elevens læringsmiljø

Nye forskrifter til §9a 03.03.2015
DEL I – Elevens individuelle rett
DEL II – Skolens plikt og Elevens/foreldrenes rett
DEL III – Krav til forsvarlig system

Dom i mobbesak
Kristiansand kommune måtte i 2012 betale 900 000 kroner i erstatning til en elev som hadde blitt utsatt for mobbing.

Krav til systemrettet arbeid
Rundskriv som gjennomgår kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene og brukerorganene. Sist endret 3. mars 2015

Mal for enkeltvedtak
Utdanningsdirektoratet har laget flere maler for enkeltvedtak. De kan lastes ned på denne nettsiden.

Råd til foreldre som vil klage på skolen psykososiale miljø
Oversikt over regler og hjelp til hvordan foreldre kan gå fram hvis de vil klage på elevens psykososiale miljø

UiS logo