MENY

Råd til barn og unge for å forebygge og stoppe digital mobbing

 1. For at elevene skal føle et eierskap til skolens anti-mobbepolitikk er det viktig at de blir lyttet til, slik at deres syn på digital mobbing blir tatt hensyn til.
   
 2. Barn og unge bør oppfordres til å selv være ansvarlige for egen sikkerhet, istedenfor å stole på restriktiv overvåking utført av voksne.
   
 3. Barn og unge trenger programmer som fokuserer på bevisstgjøring for å få dem til å forstå: Hva digital mobbing er og konsekvenser av digital mobbing.
   
 4. Barn og unge må få en mulighet til å utforske egen holdning og til å utvikle de digitale ferdighetene som trengs for å være trygg.
   
 5. Barn og unge bør utrustes slik at de tør å rapportere til skole-ansatte og foreldre når de blir utsatt for digital mobbing. De må forstå at problemet ligger hos den som utøver den aggressive handlingen, og at jo tidligere den digitale mobbingen blir tatt tak i, dess tidligere vil den stoppe.
   
 6. Alle barn og unge må anerkjenne viktigheten av å støtte offeret for digital mobbing, både i og utenfor skolen, og at mobbingen rapporteres til skolens ansatte slik at tiltak kan bli iverksatt.

Anbefalingene er hentet fra Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

UiS logo